Vanliga frågorAtt starta företagsverksamhet kräver inte alltid stora besparingar eller lån. Beroende på affärsidén är det möjligt att starta företaget med ganska litet kapital.

Det möjligt att ansöka om startpeng för att trygga egen försörjning, medan för själva företagets finansiering kan man t.ex. ansöka om banklån.

Allt grundar sig på affärsverksamhetsplan, där du beskriver bland annat hur du kommer att förverkliga din affärsidé. I affärsverksamhetsplan ingår också lönsamhetskalkyler (inkl. finansierings-, lönsamhets- och försäljningskalkyler). Med hjälp av finansieringskalkylen kan du bedöma behovet av företagsfinansieringen och det lönar sig att utarbeta det med en företagsrådgivare. Finansieringskalkylen ska innebära de kostnader som behövs för inledning av företagsverksamhet, samt driftskapital för löpande kostnader och egna löner under de några första månaderna. Med hjälp av lönsamhetskalkylen bedömer du företagets fasta

kostnader samt hur mycket du totalt borde sälja varje månad för att täcka dessa kostnader och driva en lönsam verksamhet. I försäljningskalkylen bedömer du den konkreta mängden av tjänster/produkter du ska sälja för att nå den slutsumma som finns i lönsamhetskalkylen. Du har möjlighet att be om kostnadsfri hjälp av företagsrådgivning (t.ex. Nyföretagarcentraler), för att få dessa kalkyler utarbetade.

Enstaka och mycket småskaliga husdjursvårdtjänster kan du fakturera även med MobilePay eller liknande tjänst. I det här fallet är det en bra idé att inkludera ett meddelande med summan, samt ha egen bokföring om vårdtjänster så att du kommer ihåg att anmäla dem till Skatteförvaltningen. Tänk på, att du är skatteskyldig för dessa inkomster, fråga Skatteförvaltningen för ytterligare information.

Om din verksamhet blir mer regelbundet kan det vara behändigt att fakturera via en faktureringstjänst. Det finns flera olika faktureringstjänster som skiljer sig t.ex. på grund av pris, så det lönar sig att jämföra olika tjänster. Det är också värt att notera att enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses också lättföretagaren vara företagare. Därför, om du är arbetslös med aktivt arbetssökande, är det viktigt att gå genom dina planer på förhand med din handläggare.

För företagaren lönar det sig att hålla betalningstiden så kort som möjligt. Vid fakturering av privatpersoner ska betalningstiden vara åtminstone 14 dagar. Vid fakturering av ett företag kan betalningstiden enligt lag variera från 1 dag till 30 dagar om man inte har kommit överens om en ännu längre betalningstid.

Att anlita en bokförare är inte obligatoriskt men det rekommenderas, eftersom också en enskild näringsidkare (företagare med firmanamn) är bokföringsskyldig. Bokföraren kan även ge dig andra nyttiga tipsen för företagets ekonomi och beskattning. De flesta hittar en lämplig bokförare via egna nätverk eller rekommendationer, men du kan också be tips från Nyföretagarcentraler. Det är värt att ta sig tid för att hitta en bokförare som passar dig och ditt företag. Idag finns det gott om s.k. digitala bokföringstjänster, och även en del av

faktureringstjänster sköter bokföringen åt dig. Priset beror på bland annat bokförarens arbetsbelastning och vad tjänstepaketet innehåller. Ofta ligger priset för en enskild näringsidkare mellan 50- 100 €/mån.

I kontraktsentreprenörskap hör till att man arbetar som företagare enligt ett avtal som innehåller samarbetsvillkor och -regler. Kontraktsentreprenörskap är vanligt inom skönhetsbranschen, men samma begrepp kan dock användas inom andra branschen också då företagandet bygger sig på ett samarbetskontrakt. Det är möjligt att få startpeng om man börjar som kontraktsentreprenör, om också övriga villkor för beviljandet av startpeng uppfylls.

Lättföretagandet är egentligen en tjänst genom vilken du kan fakturera en kund för det arbete som du har utfört i något annat än ett arbetsförhållande. Tjänsteleverantören brukar ofta ta en procentuell ersättning för sina tjänster, och ersättningen kan varierar mellan tjänsteleverantörerna. Dessutom finns det skillnader mellan tjänsteleverantörer t.ex. om de kommer att registrera ett FO-nummer åt dig. För övrigt kan vissa tjänsteleverantörer erbjuda andra förmåner, så det är värt att jämföra dem. Att driva sin verksamhet via en faktureringstjänst kan vara enkelt och lönsamt om man fakturerar endast enskilda tjänster, oregelbundet eller summor är mycket små. Om faktureringen blir mer regelbunden och summorna stora, kan det vara billigare att starta eget företag, och organisera bokföringen och faktureringen själv.