Lätt­företagandet

Varför lönar det sig att bli en lättföretagare?

Det är en kul sätt att testa hur din affarsidé fungerar!

Lättföretagandet är en riskfri sätt att pröva på entreprenörskap till exempel vid sidan av lönearbete eller studerande. Att bli en lättföretagare är enkelt och snabbt. Du får värdefull erfarenhet även om din idé inte blir verklighet.

När lönar det sig att bli en lättföretagare?

Lättföretagandet lämpar sig exempelvis för försäljning av tjänster, då du vill utnyttja din egen kompetens och sälja dina tjänster.  Det är en lämplig val för dig som har företagandet som bisyssla. Om du har några enstaka jobb per året, är lättföretagandet det enklaste och lättaste alternativet. Som lättföretagare behöver du inte oroa dig över bokföring, men kom ihåg att du svarar på marknadsföring och prissättning själv.

Definition av lättföretagande

En lättföretagare är en företagare som inte nödvändigtvis har ett eget företag eller FO-nummer. Lättföretagaren fakturerar kunden för sina tjänster genom ett annat företag, dvs. ett företag som erbjuder faktureringstjänster, och ofta med den senares FO-nummer.

Lättföretagandets andra namn är faktureringsföretagande, något som beskriver verksamhetens karaktär: en viktig roll har då ett externt faktureringsföretag som skickar fakturorna till företagarens kunder. Ingendera termen är officiell, de används i marknadsföring och i vardagstal.

Läs mera här 

Lätt företagaren bör vara medveten - så som alla andra företagare - om sin beskattning och andra dylika plikter.

Olika myndigheter har olika syn mot lättföretagare

Det varierar hur olika myndigheter tolkar lättföretagarens position. Tar alltid kontakt med behörig myndighet.

Lättföretagaren kan betraktas som företagare vad arbetslöshetsskyddet beträffar. Avgörande är inte huruvida företagaren har ett FO-nummer utan arbetsprestationernas natur: det hör till företagandets natur att arbetet utförs självständigt.

Ifall du idkar företagsverksamhet då du lyfter en arbetslöshetsförmån, är det TE-byrån som bedömer huruvida ditt arbete klassificeras som heltids- eller deltidssysselsättning. Storleken på dina inkomster påverkar arbetslöshetsförmånens storlek. En företagare på deltid kan få en anpassad arbetslöshetsförmån.

När bedömningen ska göras huruvida företagsverksamheten idkas på heltid eller deltid, underlättas proceduren av att den inkomst som uppstått via faktureringen och de fakturerade arbetstimmarna vanligen tydligt framgår av faktureringsföretagets bokföring; det kan vara svårare för andra företagare att uppvisa bevis på arbetets omfattning.

För att undvika missförstånd finns det skäl att kolla arbetskraftsmyndigheternas föreskrifter. Du hittar mer information till exempel på TE-tjänsternas webbplats.

Information om utkomstskydd för arbetslösa

Tjänsten hjälper dig med ärenden som gäller utkomstkydd för arbetslösa. Tjänsten är öppen måndag till fredag mellan kl. 9 och 16.15.

0295 025 510

Faktureringsföretag har olika verksamhetsmodeller. Ett faktureringsföretag kan betala antingen lön eller arbetsersättning till dig. Kontrollera med faktureringsföretaget vilken inkomst du får. Se vilken typ av skattekort behöver du.

Läs mera.

Vad är FÖPL?

FöPL är en förkortning av orden Företagarens pensionslag. FöPL-försäkringen är personlig och du måste ta den inom sex månader från inledandet av företags-verksamheten.

 

 Läs mera

En företagare har rätt till samma förmåner som en arbetstagare. En företagares arbetsinkomst enligt pensionsförsäkringen, dvs. FöPL- eller LFöPL-försäkringen, inverkar på arbetslöshetsdagpenning, andra dagpenningar och pensioner.

Läs mera