Kevyt­yrittäjyys

Miksi kannattaa ryhtyä kevytyrittäjäksi?

Se on kiva tapa kokeilla yrittäjyyttä ja testata ideaa!

Kevytyrittäjyys on riskitön keino päästä yrittämisen makuun esimerkiksi palkkatyön tai opiskelun ohessa. Kevytyrittäjäksi ryhtyminen on helppoa ja nopeaa. Saat arvokasta kokemusta ja oppeja, vaikka ideasi ei lähtisikään lentoon.

Milloin kannattaa ryhtyä kevytyrittäjäksi?

Kevytyrittäjyys sopii parhaiten, kun haluat kokeilla yrittäjyyttä ilman omaa Y- tunnusta. Se on passeli valinta myös sivutoimiselle yrittäjälle. Jos teet muutaman satunnaisen keikan vuodessa, kevytyrittäjyys on se vaivattomin vaihtoehto. Kevytyrittäjänä sinun ei tarvitse huolehtia taloushallinnosta ja kirjanpidosta, mutta vastaat itse palveluiden hinnoittelusta ja markkinoinnista.

Kevytyrittäjyyden määritelmä

Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan itsensä työllistämistä laskutuspalveluja hyödyntämällä. Voit siis olla kevytyrittäjä, ilman että perustat omaa yritystä. Toiminta kuitenkin muistuttaa yrittäjyyttä, koska olet samalla tapaa vastuussa omasta toiminnasta ja erilaisista velvollisuuksista.

Kevytyrittäjyystoimintaa on erilaista ja toiset kevytyrittäjäpalvelut tarjoavat Y-tunnuksen ja toiset eivät. Vakiintuneesti on kuitenkin ajateltu, että kevytyrittäjä tekee työtä ilman omaa Y-tunnusta. Y-tunnus on ikään kuin yrityksen henkilötunnus, lisätietoja täältä.

Kevytyrittäjyys ei ole laissa määritelty, virallinen termi, vaikka onkin vakiintunut käytössä. Yleisesti sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa

  • työllistät itsesi yrittäjämäisesti olematta työsuhteessa
  • työskentelet ilman omaa yritystä tai y-tunnusta
  • laskutat työstä saamasi korvauksen laskutuspalvelun kautta

Kevytyrittäjän pitää olla samalla tavalla kuin yrittäjän tietoinen verotuksesta ja muista vastuista.

Kevytyrittäjyys eri viranomaisten näkökulmasta

Eri viranomaiset tulkitsevat kevytyrittäjän aseman eri tavoin ja yrittäjyydellä on erilaisia vaikutuksia esimerkiksi työttömyysturvaan ja KELA:n etuuksiin. Ota aina yhteyttä asianomaiseen viranomaiseen.

TE-toimiston näkökulmasta kaikki itsensä työllistämisen eli työ ilman työsuhdetta katsotaan yrittäjyydeksi. Sivutoimisena yrittäjänä sinulla voi olla mahdollisuus saada soviteltua työttömyysetuutta. Yrittäjyyden pää -sivutoimisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Lue lisää ja voit soittaa myös työttömyysturvan neuvontaan.

Työttömyysturvaneuvonta on TE-palveluiden valtakunnallinen neuvontapalvelu, josta saat vastauksia työttömyysturvaan liittyviin kysymyksiin 0295 020 701

Verottajan näkökulmasta laskutuspalveluyritys perii maksun asiakkaalta ja maksaa sen jälkeen korvauksen joko palkkana tai työkorvauksena kevytyrittäjälle. Laskutuspalveluyritykset toimivat erilaisilla malleilla. Se että maksetaanko korvaus palkkana vai työkorvauksena vaikuttaa sekä verokorttiin, että mahdollisen arvolisäverovelvollisuuteen. Palkkana maksettaviin korvauksiin voi käyttää palkkatulojen verokorttia, etkä ole arvonlisäverovelvollinen. Jos saat korvauksen työkorvauksena, pitää sitä varten hakea uusi verokortti. Tarkista laskutuspalveluyrityksestä, kumpaa tuloa saat. Lue lisää. Millaisen verokortin kevytyrittäjä tarvitsee?

Työskenteletkö kevytyrittäjänä tai mobiilisovelluksen kautta esimerkiksi ruokalähettinä? Vastaamalla verottajan ratkaisuapurin kysymyksiin saat tilanteeseesi sopivat ohjeet verotusta varten.

Eläkevakuutuksien näkökulmasta velvollisuutesi on hankkia itsellesi YEL-vakuutus kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Yrittäjäksi katsotaan henkilö, jonka työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa. YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus, jonka yrittäjä ottaa itselleen turvatakseen eläkkeensä sekä sosiaaliturvansa. Jos yrittäjän eläkelain (YEL) mukaiset edellytykset täyttyvät, tarvitset vakuutuksen, vaikka työskentelisit yrittäjänä sivutoimisesti (työ- tai virkasuhteen rinnalla) tai kausiluonteisesti. Eli samat säännöt koskevat myös kevytyrittäjää tai itsensä työllistäjää. Lue lisää

Mikä ihmeen YEL? YEL on lyhenne sanoista Yrittäjän Eläke Turva. Eläkemaksut ja tulevan eläkkeesi määrä riippuvat YEL-työtulosta. Lue lisää

KELA:n näkökulmasta kevytyrittäjänä olet myös yrittäjä, mutta voit kuitenkin hakea samoja etuuksia kuin palkansaaja esimerkiksi toimeentulotukea, asumistukea tai mikäli yritystoimintasi on sivutoimista, sinulla voi olla mahdollisuus saada myös soviteltua työttömyysetuutta. Lue lisää

Kela laskee päivärahan määrän sinulle YEL-vakuutuksen työtulosi mukaan. Jos sinulla ei ole YEL-vakuutusta, voit mahdollisesti saada päivärahan vähimmäismäärän. Jos maksat YEL-vakuutusta ja järjestät itsellesi työterveyshuollon, Kela korvaa osan sen kustannuksista. Sinulla on myös oikeus kuntoutukseen ja kuntoutusrahaan.

Huomaa, ettei laskutuspalveluyritys ole työnantajasi, joten sinun pitää itse hoitaa Kela-asiat esimerkiksi OmaKelassa.

Lue lisää

Lue lisää

Miten toimia, kun olet työtön, TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakas ja haluat kokeilla itsesi työllistämistä

Kun saat etuuksia, muistathan aina ilmoittaa muutoksista kaikille tahoille!

Suosittelemme, että ensin pohdit kannattaako sinun aloittaa työskentely oman yrityksen kautta vai kevytyrittäjänä ilman omaa y-tunnusta. Tukea ja apua vaihtoehtojen miettimiseen saat esimerkiksi paikallisesta Uusyrityskeskuksesta. Työttömyysturvalain näkökulmasta kevytyrittäjänä tehty työ on myös yrittäjyyttä, vaikka työ on tehty ilman y-tunnusta. Kun olet tehnyt päätöksen:

  1. Ilmoita aloittamisesta TE-toimistoon/Kuntakokeiluun.
  2. Asiantuntija selvittää yrittäjätyöskentelyn aloituksen.
  3. Yritystoimintasi pää- tai sivutoimisuus arvioidaan neljän kuukauden kuluttua.

Jos yritystoimintasi katsotaan sivutoimiseksi, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan.
Jos yritystoiminnan arvioidaan neljän kuukauden jälkeen olevan päätoimista, oikeutesi työttömyysturvaan päättyy.

Vaihtoehtoisesti, jos tavoitteenasi on aloittaa päätoiminen yritystoiminta oman y-tunnuksen kautta, voit myös valita haetko starttirahaa.  Starttirahaa voi hakea myös myöhemmin, jos yrittäjänä työskentelysi on sivutoimista ja tavoitteenasi on laajentaa sivutoiminen työskentely päätoimiseksi. Starttirahan saamisen yhtenä edellytyksenä on, ettei kokoaikaista yritystoimintaa ole aloittanut ennen kuin tuki on myönnetty. Starttirahaa ei voi saada, jos neljän kuukauden aikana toiminta on jo ollut päätoimista. Lisätietoja starttirahasta

Kun olet tehnyt päätöksen itsesi työllistämisestä, sinun kannattaa ottaa mahdollisimman pian yhteyttä TE-toimistoon tai kuntakokeiluun ennen kuin aloitat yritystoiminnan tai laskutuspalvelun kautta työskentelyn. Asiantuntijasi selvittää yrittäjätyöskentelysi alkamisajankohdat.

Kannattaa kysyä lisätietoja työttömyysturvaneuvonnasta tai lukea lisää työttömyysturvasta täältä.

Työttömyysturvaneuvonta on TE-palveluiden valtakunnallinen neuvontapalvelu, josta saat vastauksia työttömyysturvaan liittyviin kysymyksiin 0295 020 701